piątek, 25 marca 2011

Białoruskie Radio Racja na 25 marca: transmisja koncertu patriotycznych pieśni z Białegostoku oraz koncertu „Solidarni z Białorusią" z Warszawy.


Dzisiaj 25 marca przypada 93 rocznica proklamowania Białoruskiej Republiki Ludowej. Data ta w dziejach tworzenia białoruskiej państwowości i niepodległości stanowi niezwykle ważny element historycznej tradycji. Niestety ta rocznica nie może być obchodzona w Białorusi z należytą jej powagą i szacunkiem. Ostatnie wydarzenia pokazują, że autorytarne rządy Aleksandra Łukaszenki przy użyciu całego aparatu represji rozbijają i niszczą zarówno narodowe symbole, jak i ludzi walczących o demokratyczną Białoruś pod