piątek, 28 marca 2014

Walka wyborcza czy konflikt narodowościowy?


Polacy mają być tam dyskryminowani i traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Anonimowi mieszkańcy Hajnówki i okolicznych wsi w otwartym liście protestacyjnym skarżą się na działania władz i Hajnowskiego Domu Kultury, które ich zdaniem faworyzują mieszkańców narodowości białoruskiej.

czwartek, 20 marca 2014

Dwa miesiące barbarzyństwa: maj - lipiec 1938 r.


Grzegorz Kuprianowicz 

Najbardziej spektakularnym i brutalnym momentem akcji polonizacyjno-rewindykacyjnej było burzenie cerkwi późną wiosną i latem 1938 r., gdy nabrała ona charakteru otwartej walki z prawosławiem. Oficjalnym powodem wyburzania było usunięcie zbędnych, niszczejących cerkwi, znajdujących się w miejscowościach, gdzie nie ma prawosławnych. W rzeczywistości administracji państwowej chodziło o ograniczenie liczby placówek duszpasterskich Kościoła prawosławnego oraz o zlikwidowanie nieczynnych świątyń, których otwarcia domagali się prawosławni. Jak podkreśla wybitna znawczyni dziejów prawosławia w okresie międzywojennym, Mirosława Papierzyńska-Turek: W burzeniu nie przestrzegano żadnych zasad ani ustaleń. Burzono wszystko, co wydawało się władzom zbędne, zachowując Kościołowi prawosławnemu jedynie bezwzględne minimum.

poniedziałek, 2 września 2013

Беларуская мова не палохае падляшскіх першакляснікаў


Давід Гайко

У польскіх школах урачыста распачаўся новы навучальны год. У комплексе школ з дадатковым навучаньнем беларускае мовы ў бельскай “тройцы” сёлета будзе вучыцца 671 вучань.

wtorek, 27 sierpnia 2013

17 школаў на Беласточчыне атрымалі беларускі “Лемантар”


17 школаў на Беласточчыне атрымалі «Лемантар» аўтарства настаўніцы беларускай мовы пачатковай школы №4 у Беластоку Аліны Ваўранюк.

poniedziałek, 20 maja 2013

Беластоцкія перасяленцы


Жыхары вёскі Пасінічы Слонімскага раёна Іван і Людміла Літвінюкі шчыра сустрэлі мяне гарачай гарбаткай, цукеркамі і абаранкамі. «Частуйцеся абаранкамі, яны вельмі смачныя, сын з Мінска прывёз», — сказала гаспадыня і сардэчна запрасіла за стол.

sobota, 5 listopada 2011

Białorusini w Polsce


Według  danych  zebranych  w  spisie  powszechnym  z  2002  r.  w  Polsce  żyje  ok.  50  tysięcy  Białorusinów,  w  większości  zamieszkujących  tereny  województwa  podlaskiego  (najwięcej  w  Białymstoku  -  7,5  tys.).  Wynik  ten  jest  kwestionowany  przez  działaczy  stowarzyszeń  tej  mniejszości,  różni  się  także  znacznie  od  wcześniejszych  szacunków.  Piotr  Eberhardt  szacował  w  1992  roku  liczebność  polskich  Białorusinów  na  215  tysięcy  osób,  według  szacunków  Marka  Hołuszki  Polskę