sobota, 5 listopada 2011

Białorusini w Polsce


Według  danych  zebranych  w  spisie  powszechnym  z  2002  r.  w  Polsce  żyje  ok.  50  tysięcy  Białorusinów,  w  większości  zamieszkujących  tereny  województwa  podlaskiego  (najwięcej  w  Białymstoku  -  7,5  tys.).  Wynik  ten  jest  kwestionowany  przez  działaczy  stowarzyszeń  tej  mniejszości,  różni  się  także  znacznie  od  wcześniejszych  szacunków.  Piotr  Eberhardt  szacował  w  1992  roku  liczebność  polskich  Białorusinów  na  215  tysięcy  osób,  według  szacunków  Marka  Hołuszki  Polskę