środa, 12 października 2011

Flaga biało-czerwono-biała w Polsce zakazana

   W  Polsce  w  czasie  międzynarodowych  imprez  sportowych  białoruscy  kibice  nie  mają  prawa  używać  narodowej  biało-czerwono-białej  flagi.  Wynika  to  z  odpowiedzi  polskiej  prokuratury  na  powiadomienie  o  przestępstwie  wobec  grupy  białoruskich  kibiców  koszykówki  w  czasie  meczu  Białoruś - Letuwa  w  Bydgoszczy. 

sobota, 8 października 2011

BIAŁORUSKIE ORGANIZACJE NA TERENIE BIAŁEGOSTOKU I BIAŁOSTOCCZYNY – RYS HISTORYCZNY.


Sławomir Iwaniuk
 
Nowoczesny białoruski ruch narodowy zaczął się rozwijać w II połowie XIX wieku. Przez półtorej stulecia — wraz z dojrzewaniem włościaństwa do udziału w życiu ogólnospołecznym — tworzyły go kolejne pokolenia Białorusinów. U podstaw procesu unarodowienia wszystkich warstw ludności Białorusi legła