niedziela, 14 listopada 2010

Pogranicze polsko-białoruskie bez wiz


Deputowani Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś 11 listopada na posiedzeniu VI sesji ratyfikowali międzyrządową umowę Białorusi i Polski o zasadach ruchu przygranicznego – poinformowała agencja BIEŁTA.

Białoruś uważa, że może przystąpić do wprowadzenia umowy o zasadach ruchu przygranicznego z Polska w życie w kwietniu 2011 roku – powiedział na posiedzeniu wiceminister spraw zagranicznych Walery Waraniecki. Poinformował on również, że umowa przewiduje uproszczony tryb przekraczania granicy państwowej dla mieszkańców strefy przygranicznej Białorusi i Polski. Do strefy przygranicznej należą „jednostki terytorialno-administracyjne położone w odległości nie większej niż 30 km od ogólnej granicy”. Jeżeli część jednostki terytorialno-administracyjnej znajduje się pomiędzy 30 i 50 km od granicy, to będzie ona również zaliczona do strefy przygranicznej. Lista miejscowości znajdujących się w strefie przygranicznej stanowi załącznik do umowy. Na przykład z białoruskiej strony w strefie przygranicznej znajdują się Grodno, Brześć, Wysokie, Prużana, Żabinka, Mołoryta, Kamieniec, a z polskiej – Biała Podlaska.
Prawo do uproszczonego przekraczania granicy mają mieszkańcy strefy przygranicznej, którzy zameldowani są w niej co najmniej od trzech lat. Przekraczanie granicy odbywać się będzie na podstawie specjalnego zezwolenia ważnego wraz z dokumentem tożsamości. Zezwolenia (koszt wydania – 20 euro) wydawane będą na okres od 2 do 5 lat i dają one prawo do przebywania na terytorium sąsiedniego państwa do 90 dniu w ciągu pół roku. Jednak wszyscy obywatele są zobowiązani do meldowania się na terytorium sąsiedniego państwa w ustalonym trybie.
Walery Waraniecki podkreślił, że osoby korzystające z uproszczonego trybu przekraczania granicy nie mają prawa do przebywania poza strefą przygraniczną. W wyjątkowych wypadkach takie osoby mogą wyjechać poza strefę, aby otrzymać w kompetentnych urzędach zaświadczenie o utracie, uszkodzeniu albo zniszczeniu zezwolenia na uproszczone przekraczanie granicy i aktualnego dokumentu przejazdowego.
Według wiceministra, realizacja umowy pozytywnie wpłynie na rozwój stosunków dwustronnych między Białorusią i Polską, pozwoli na aktywizację współpracy gospodarczej w rejonach przygranicznych i kontaktów przedstawicieli miejscowych organów samorządowych oraz kół biznesowych. „Będą rozwijać się handel przygraniczny, kontakty międzyludzkie, związki międzykulturowe, co będzie sprzyjać utrzymywaniu związków rodzinnych, które zostały ograniczone po wejściu Polski do strefy Schengen” – pokreślił wiceminister Waraniecki.
Jednak aktywizacja ruchu przygranicznego może spowodować negatywne następstwa. Na przykład, może doprowadzić do kolejek na przejściach granicznych, do prób nielegalnej migracji, do aktywizacji drobnego handlu towarami, które w Polsce i Białorusi znacznie różnią się cenami. Takie następstwa mogą być „minimalizowane po wprowadzeniu niezbędnych środków prewencyjnych” – uważa wiceminister.
Strona polska już poinformowała Białoruś o ratyfikacji umowy podpisanej 12 lutego 2010 roku w Warszawie przez ministrów spraw zagranicznych obu krajów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz